Template:User sq

From Navit's Wiki
Revision as of 17:37, 6 January 2013 by DenisJ (talk | contribs) (Created page with "{{user gen|sq|N|Ky përdorues ka njohuri |amtare| të |gjuhës Shqipe|. |language=4|level=6|lang=Shqip language}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
sq Ky përdorues ka njohuri amtaregjuhës Shqipe.